Dansk Fysisk Selskab

Danmarks landsdækkende forening for fysik

Netværk for Kvinder i Fysik (KiF)

KiF er en sektion under Dansk Fysisk Selskab, der skaber kontakt mellem kvindelige fysikere i Danmark og synliggør dem. Sektionen søger at bidrage til øget rekruttering af kvinder til uddannelse og forskning inden for fysik.

Læs mere på sektionens eget websted: kvinderifysik.dk.