Dansk Fysisk Selskab

Danmarks landsdækkende forening for fysik

Bestyrelse

Dansk Fysisk Selskabs bestyrelse består af følgende medlemmer.

Formand
Kristoffer Haldrup
DTU Fysik
Danmarks Tekniske Universitet
Fysikvej 311
2800 Kgs. Lyngby
(sektionen for Faststoffysik)
E-mail: hald@fysik.dtu.dk
Næstformand
Ian Bearden
(sektionen for Uddannelse og formidling)
E-mail: bearden@nbi.dk
Kasserer
Hans Fynbo
E-mail: fynbo@phys.au.dk
Mette Grage
E-mail: MMG@vuf.nu
Jørgen Beck Hansen
(sektionen for Kerne- og partikelfysik)
E-mail: beck@nbi.dk
Morten Bache
E-mail: moba@fotonik.dtu.dk
Thomas Ryttov
E-mail: ryttov@cp3.sdu.dk