Dansk Fysisk Selskabs
årsmøde
Torsdag d. 3. juni - fredag d. 4. juni 1999
på Hotel Nyborg Strand
Program (pr. 1. juni 1999)
Program for KIF-årsmødet (pr. 16. marts 1999)

Hotel Nyborg Strand
Hvor ligger Hotel Nyborg Strand? (kort)


Dansk Fysisk Selskab afholder sit årsmøde 1999 på hotel Nyborg Strand i dagene 3.-4. juni 1999. Som de foregående år afholdes det årlige astronomimøde, sponsoreret af SNF's Instrumentcenter for Jordbaseret Astronomisk Forskning (IJAF) sammen med DFS's møde. Dansk Geofysisk Forening deltager ligesom i 1998 i årsmødet med egne sessioner den 3. juni 1999. Mødet starter torsdag den 3. juni kl. 11 og slutter fredag den 4. juni kl. 17.

Årsmødet vil indeholde plenarforedrag af almen fysisk interesse samt parallelsessioner om astrofysik, atomfysik, faststoffysik, geofysik samt uddannelse og undervisning.

Sideløbende hermed vil forskningsresultater blive præsenteret som posters, og nyt apparatur vil blive fremvist på en udstilling. NKT Forskerprisen 1999 vil blive overrakt, og endelig DFS afholder sin årlige generalforsamling under årsmødet fredag den 4. juni 1999.

Alle landets fysikere opfordres til at deltage i Dansk Fysisk Selskabs årsmøde med indlæg og posters og ikke mindst til at bidrage til en livlig diskussion. Især vil vi meget gerne give yngre forskere mulighed for at præsentere deres resultater for en bredere kreds.

Tilmeldingsfrist

Der er pr. 31. maj over 200 tilmeldte til årsmødet. Der er dog stadig plads på hotellet, og det er derfor fortsat muligt at tilmelde sig. Der kan dog ikke længere søges om studenterfripladser.

Program

Årsmødeprogrammet med angivelse af inviterede foredragsholdere og disses foredragstitler findes . Programmet vil løbende blive opdateret, og det endelige program, der sammensættes på basis af de indsendte abstracts, vil være tilgængeligt ca. 1. maj. Det foreløbige program vil også blive bragt i marts-nummeret af KVANT.

Indkvartering, priser m.v.

Indkvartering foregår på hotel Nyborg Strand. Pris for mødedeltagelse, incl. evt. overnatning og diverse måltider, fremgår af tilmeldingsblanketten. Tilmelding sker ved at sende blanketten til hotel Nyborg Strand, der fremsender en opkrævning på beløbet. Tilmelding kan også ske on-line her.

Studerende, der har søgt om friplads får besked inden udgangen af april, om deres ansøgning er imødekommet. Der kan ikke længere søges om friplads, men det er fortsat muligt at tilmelde sig som studerende (ikke Ph.D.) med overnatning på tre-sengsværelse.

Transport

Transport til/fra Nyborg sørger deltagerne selv for. Der bliver arrangeret bustransport mellem Nyborg Station og hotel Nyborg Strand i forbindelse med årsmødets start torsdag formiddag og årsmødets afslutning fredag eftermiddag. Angiv venligst på tilmeldingsblanketten, om der påregnes deltages i denne fælles bustransport.

Abstracts

Abstract sendes parallelt med tilmeldingen. De må højest være på 200 ord og skal indledes med bidragets titel, herefter indsenderens navn og den fulde adresse.
Man må gerne angive, om man foretrækker at præsentere sit bidrag som et foredrag eller som en poster.

Abstracts indsendes pr. e-post til en af følgende:

Astrofysik: Michael J.D. Linden-Vørnle, mykal@dsri.dk
Atomfysik og Generelt: Jens Olaf Pepke Pedersen, jopp@dcess.ku.dk
Faststoffysik: Henrik Bruus, bruus@nbi.dk
Geofysik: Anders Svensson, as@gfy.ku.dk
KIF: Dorthe Posselt, dorthe@ruc.dk
Uddannelse og undervisning: Poul V. Thomsen, pvt@dfi.aau.dk

Såfremt man ikke har adgang til internet eller e-post kan abstracts også indsendes til Jens Olaf Pepke Pedersen, DCESS, Juliane Maries Vej 30, 2100 København Ø, helst på en diskette.

Fristen for indsendelse af abstracts udløb den 22. marts 1999. For geofysik-abstracts gælder dog en senere frist som Dansk Geofysisk Forening har orienteret sine medlemmer om.

DFS's sektioner, IJAF (SNF's Instrumentcenter for Jordbaseret Astronomisk Forskning) og Dansk Geofysisk Forening sammensætter programmet på grundlag af bl.a. de indsendte abstracts, og deltagerne vil få meddelelse herom, hvis deres bidrag er udvalgt til et foredrag. De øvrige bidrag (samt hvis man ikke ønsker foredrag) vil blive præsenteret i en posterudstilling. Posterboards på hotellet er 1.15 m brede, 1.45 m høje og er hævet ca. 30-40 cm over gulvet.

Kort efter tilmeldingsfristens udløb vil de indsendte abstracts være tilgængelige på internettet. Abstracts, der indsendes efter tilmeldingsfristen vil blive tilføjet løbende på internettet, men man risikerer, at programmet for foredragene da er lagt fast, ligesom det ikke garanteres, at abstractet kan komme med i årsmødebogen.

Sprog

Årsmødets sprog er engelsk. Enkelte af sessionerne, f.eks. indenfor geofysik samt uddannelse og undervisning, vil foregå på dansk. Deltagerne bedes erindre, ]at hovedparten af tilhørerne er ikke-specialister i det behandlede emne og indrette præsentationen derefter.

Yderligere information

Information vedrørende det faglige program bedes indhentet hos de personer, der modtager abstracts. For andre oplysninger kan man kontakte Jens Olaf Pepke Pedersen.

KIF årsmøde 2. juni 1999

Netværk for Kvinder i Fysik (KIF) afholder sit årsmøde onsdag den 2. juni, ligeledes på Nyborg Strand. Mødet, der starter kl. 11, omfatter faglige foredrag af kvindelige danske fysikere samt et foredrag af en udenlandsk fysiker over et mere generelt kvinder i fysik-tema. Alle er velkomne til at overvære foredragene. Dagen afsluttes med et netværksmøde med yderligere udveksling af erfaring og diskussion. For yderligere information, kontakt venligst:

Dorthe Posselt
IMFUFA
Roskilde Universitetscenter
4000 Roskilde
Telefon 46 74 26 07
fax 46 74 30 20
e-post: dorthe@ruc.dk

Tilmelding sker på tilmeldingsblanketten her.


Opdateret 31. maj 1999 af MYKAL.