Dansk Fysisk Selskab

Danmarks landsdækkende forening for fysik

Velkommen til Dansk Fysisk Selskab

Tak fordi du kikkede indenfor på Dansk Fysisk Selskabs hjemmeside. Dansk Fysisk Selskab har til formål at fremme forskning og støtte undervisning på området fysik samt at varetage danske fysikeres faglige interesser i ind- og udland. Vi udgiver desuden tidsskriftet KVANT, der udkommer fire gange om året.

Som medlem af DFS får du KVANT gratis samt tidsskriftet Europhysics News, der udkommer seks gange om året. DFS-medlemmer får også reduceret deltagerafgift til årsmødet, som afholdes årligt. Her mødes ca. 150 fysikere fra hele landet for at høre om udviklingen indenfor bl.a. atomfysik, faststoffysik, astrofysik, højenergifysik, geofysik og fysikundervisning. Det normale kontingent er 400 kr. om året, mens studerende (inkl. ph.d.-studerende) og pensionister slipper med 150 kr. om året.

Kristoffer Haldrup
Formand for DFS

Her kan du se en oversigt over alle muligheder og fordele medlemmer af Dansk Fysisk Selskab har!

Du kan klikke her, hvis du vil vide mere om Selskabet – og her, hvis du vil være medlem!

Årsmøde 2019

Dansk Fysisk Selskab inviterer til årsmøde den 27.-28. maj 2019 på Fænø Park ved Middelfart.

Information om foredragsholdere, tilmelding mv. finder du her.

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Fysisk Selskab 2018

Generalforsamlingen 2018 i Dansk Fysisk Selskab afholdes i forbindelse med Årsmødet, det vil sige torsdag d. 6. Juni klokken 1200 på FænøSund Hotel ved Middelfart. Dagsordnen for mødet er:

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning
  • Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
  • Forslag fra medlemmer
  • Eventulet, herunder bestyrelsesvalg til september samt diskussion af Selskabets formål og rolle fremadrettet

Hele programmet kan ses her.

På bestyrelsens vegne,
Kristoffer Haldrup, formand for Dansk Fysisk Selskab

Årsmøde 2018

Dansk Fysisk Selskab inviterer til årsmøde den 6.-7. juni 2018 på Fænø Park ved Middelfart.

Information om foredragsholdere, tilmelding mv. finder du her.

Opdatering af DFS' medlemsregister

DFS' register har ikke alle medlemmernes e-mailadresse. Specielt mangler den for mange medlemmer, der har været med i DFS i en årrække. Medlemmerne bedes sende deres e-mailadresse til registerfører Bjarne Andresen (andresen@fys.ku.dk). Dette er vigtigt, da nogle meddelelser kun bliver sendt ud som e-mail. Man kan ved samme lejlighed justere sektionsmedlemsskab m.m.