Dansk Fysisk Selskab

Danmarks landsdækkende forening for fysik

DFS Årsmøde 2018

Det er os som bestyrelse i Dansk Fysisk Selskab (DFS) en stor glæde at kunne annoncere Årsmødet 2018 med det samme, nye, kick-off koncept som i 2016&17 og igen med et solidt line-up af inviterede foredrag fra vækstlaget i Dansk Fysik-forskning!

Årsmødet i Dansk Fysisk Selskab kommer i år til at ligge 6.-7. juni, og vil igen foregå på Fænø Park ved Middelfart. Programmet vil indeholde både fælles plenar-foredrag og foredrag i parallelle tematiske sessioner, samt selvfølgelig poster-session, middag og godt samvær med nuværende, tidligere og kommende kollegaer og studiekammerater!

For an English version, see here.

Foredragsholdere

De bekræftede inviterede foredragsholdere til Årsmødet er:

 • Stefan Kragh Nielsen, DTU Fysik, TBA
 • Sune Jespersen, AU, Diffusion as a probe of brain microstructure
 • Oriol Vendrell, AU, Cavity femtochemistry
 • Ferdinand Kuemmeth, NBI/Qdev, Moore’s law meets spin qubits
 • Sebastian Hofferberth, SDU, Free-space QED with a single Rydberg superatom
 • Heidi Rzehak, SDU, Looking through the Higgs window for new physics
 • Michele Della Morte, SDU, Beyond Colors and Flavors with Supercomputers
 • Søren Raza, DTU Nanotech, Controlling light with silicon nanostructures
 • Jonas Schou Neergaard-Nielsen, DTU Fysik, Particle and wave: Quantum information processing with non-Gaussian light
 • Tina Hecksher, RUC, TBA
 • Klaus Seiersen, Status of the Danish Centre for Particle Therapy
 • Stela Canulescu, DTU Fotonik, Synthesis of Novel Earth-Abundant Chalcogenides for Next Generation Photovoltaic Devices
 • Ole Mouritsen, KU Food, GastroPhysics

– og Årsmødet vil derfor give mulighed for at se de nyeste resultater indenfor en bred vifte af fysiske discipliner, fra Astro-, Partikel- og Fusions-fysik til Glasfysik, Meta-materialer og Kvantekommunikation. Udover de inviterede foredrag vil der naturligvis også være en lang række "contributed" foredrag i programmet, idet vi med DFS' Årsmøder gerne vil skabe en god ramme for at også yngre fysikere kan præsentere deres arbejde for fagfæller.

Alle deltagere, særligt studerende, opfordres til at medbringe en poster, og der vil være kontante præmier til både det/de bedste foredrag og den/de bedste poster, og vinderne vil desuden blive inviteret til at skrive en artikel om deres projekt til KVANT. Der vil i år være fripladser til både gymnasielærere og studerende, og medlemskab af DFS vil som altid medføre en rabat på konferencegebyret.

Tilmelding

Alle deltagere, særligt studerende, opfordres til at medbringe en poster, og der vil være kontante præmier til både det/de bedste foredrag og den/de bedste poster, og vinderne vil desuden igen i år blive inviteret til at skrive en artikel om deres projekt til KVANT.

Der vil i år være fripladser til både gymnasielærere og studerende, og medlemskab af DFS vil som altid medføre en rabat på konferencegebyret.

For tilmelding, følg dette link (åbner i ny fane).

Tilmeldingsfristen er den 4. maj! Ansøgning om friplads skal sendes til DFS' formand på hald@fysik.dtu.dk inden 4. maj. Ansøgningen skal være begrundet og med angivelse af titel på den ønskede præsentation (talk eller poster).