Dansk Fysisk Selskab

Danmarks landsdækkende forening for fysik

Velkommen til Dansk Fysisk Selskab

Tak fordi du kikkede indenfor på Dansk Fysisk Selskabs hjemmeside. Dansk Fysisk Selskab har til formål at fremme forskning og støtte undervisning på området fysik samt at varetage danske fysikeres faglige interesser i ind- og udland. Vi udgiver desuden tidsskriftet KVANT, der udkommer fire gange om året.

Som medlem af DFS får du KVANT gratis samt tidsskriftet Europhysics News, der udkommer seks gange om året. DFS-medlemmer får også reduceret deltagerafgift til årsmødet, som afholdes årligt. Her mødes ca. 150 fysikere fra hele landet for at høre om udviklingen indenfor bl.a. atomfysik, faststoffysik, astrofysik, højenergifysik, geofysik og fysikundervisning. Det normale kontingent er 400 kr. om året, mens studerende (inkl. ph.d.-studerende) og pensionister slipper med 150 kr. om året.

Jørgen Schou
Formand for DFS

Her kan du se en oversigt over alle muligheder og fordele medlemmer af Dansk Fysisk Selskab har!

Du kan klikke her, hvis du vil vide mere om Selskabet – og her, hvis du vil være medlem!

Generalforsamling 2016

Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Fysisk Selskab tirsdag den 7. juni 11.45-12.30 i Fænø Park i forbindelse med årsmødet med følgende dagsorden:

  1. Formandens beretning
  2. Godkendelse af regnskab
  3. Forslag fra medlemmer
  4. Eventuelt

Årsmøde 2016

Dansk Fysisk Selskabs årsmøde finder sted 6.-7. juni i Fænø Park ved Middelfart.

For program og tilmelding, se her.

Deadline for tilmelding og ansøgning om friplads er udsat til fredag den 29. april.

Generalforsamling i Dansk Fysisk Selskab 2015

Mødet fandt sted 12. november.

  1. Formandens beretning
  2. Referat af generalforsamlingen

Lysets År 2015

FN har proklameret 2015 som det internationale år for lys og lys-baserede teknologier. I denne anledning afholdes en række arrangementer om lys i løbet af året. Mere information kan findes på Lysets Års website.

Diverse meddelelser