Dansk Fysisk Selskab

Danmarks landsdækkende forening for fysik

Velkommen til Dansk Fysisk Selskab

Tak fordi du kikkede indenfor på Dansk Fysisk Selskabs hjemmeside. Dansk Fysisk Selskab har til formål at fremme forskning og støtte undervisning på området fysik samt at varetage danske fysikeres faglige interesser i ind- og udland. Vi udgiver desuden tidsskriftet KVANT, der udkommer fire gange om året.

Som medlem af DFS får du KVANT gratis samt tidsskriftet Europhysics News, der udkommer seks gange om året. DFS-medlemmer får også reduceret deltagerafgift til årsmødet, som afholdes årligt. Her mødes ca. 150 fysikere fra hele landet for at høre om udviklingen indenfor bl.a. atomfysik, faststoffysik, astrofysik, højenergifysik, geofysik og fysikundervisning. Det normale kontingent er 400 kr. om året, mens studerende (inkl. ph.d.-studerende) og pensionister slipper med 150 kr. om året.

Kristoffer Haldrup
Formand for DFS

Her kan du se en oversigt over alle muligheder og fordele medlemmer af Dansk Fysisk Selskab har!

Du kan klikke her, hvis du vil vide mere om Selskabet – og her, hvis du vil være medlem!

Årsmøde 2017

Dansk Fysisk Selskab afholder sit årsmøde mandag-tirsdag den 22.-23. maj sammen med Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF) (kun mandag) på Fænø-Sund konferencecenter ved Middelfart.

Her kan du finde information om program, foredragsholdere og tilmelding.

Generalforsamling 2016

Der blev afholdt generalforsamling i Dansk Fysisk Selskab tirsdag den 7. juni 11.45-12.30 i Fænø Park i forbindelse med årsmødet.

  1. Formandens beretning
  2. Referat af generalforsamlingen

Lysets År 2015

FN har proklameret 2015 som det internationale år for lys og lys-baserede teknologier. I denne anledning afholdtes en række arrangementer om lys i løbet af året. Mere information kan findes på Lysets Års website.

Opdatering af DFS' medlemsregister

DFS' register har ikke alle medlemmernes e-mailadresse. Specielt mangler den for mange medlemmer, der har været med i DFS i en årrække. Medlemmerne bedes sende deres e-mailadresse til registerfører Bjarne Andresen (andresen@fys.ku.dk). Dette er vigtigt, da nogle meddelelser kun bliver sendt ud som e-mail. Man kan ved samme lejlighed justere sektionsmedlemsskab m.m.